Budžetu finansēšanas klasifikācija

 

StatussNacionālā klasifikācija
Izstrādātājs Finanšu ministrija
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaFINANŠU MINISTRIJA 

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana 

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

noteikt darījumu neto vērtību dalījumā pa finanšu instrumentu veidiem, kas neietver finanšu instrumenta valūtas kursa svārstības, cenu izmaiņas un pārvērtēšanu.

Objekts

finanšu darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām.

Lietošanas joma

normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanai, uzskaitei un pārskatu sagatavošanai.  

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 10 zīmes

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Raivis Čablis

ieņemamais amats

Finanšu ministrijas
Finanšu vadības un metodoloģijas
Budžeta metodoloģijas nodaļas
vecākais eksperts

tālruņa nr.

67095498

faksa nr.67095541

e - pasta adrese

Raivis [dot] Cablis [at] fm [dot] gov [dot] lv