Balansposteņu klasifikācija - Classification of balancing items

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

 

Klasifikācijas pārskatīšana 

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

izveidot harmonizētu balansposteņu klasifikāciju, ar kuras palīdzību iegūt salīdzināmu statistiku ar citām valstīm.

Objekts

kontu uzskaites līdzsvarošanas mehānismi.

Lietošanas sfēra

nacionālo kontu sistēma.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

14

posteņi

2.līmenis

3

apakšposteņi

3.līmenis

2

pozīcijas

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Liene Rimonte

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas vadītāja vietniece

tālruņa nr.

67366787

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Liene [dot] Rimonte [at] csb [dot] gov [dot] lv