Atsevišķos transporta veidos pārvadāto preču klasifikācija - Standard Goods Classification for Transport Statistics

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

Ieviešanas datums

2008.gada 1.janvāris.

Klasifikācijas pārskatīšana 

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

datu salīdzināmības nodrošināšana par pārvadāto preču veidiem ar dažādiem transporta veidiem un citām ES dalībvalstīm.

Objekts

pārvadāto preču veidi.

Lietošanas sfēra

statistisko datu grupējuma pēc pārvadāto preču veidiem iegūšana.

Pieejamība

          

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

20

nodaļas

2.līmenis

81

grupas

 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Edīte Miezīte

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta
Transporta un tūrisma statistikas

daļas vadītāja

tālruņa nr.

67366810

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Edite [dot] Miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv