Atkritumu statistikas nomenklatūra

 

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs EIROPAS KOMISIJA
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā privātpersonaVALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS"

Tiesiskais pamatojums

  Klasifikācijas piemērošanu nosaka;

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt sadzīves un bīstamo atkritumu raksturošanas un sistematizācijas kārtību, lai samazinātu apdraudējumu, ko rada vai var radīt atkritumu ietekme uz vidi, cilvēku veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumu.

Objekts

atkritumu kategorijas, atkritumu apglabāšanas veidi, atkritumu pārstrādes veidi.

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • dokumentācijas sagatavošana par darbībām ar atkritumiem;

  • statistikas datu apkopošana par atkritumu rašanos, reģenerāciju un apglabāšanu Eiropas Savienības līmenī.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

12

nodaļas

2.līmenis

42

grupas

3.līmenis

84

klases

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Intars Cakars

ieņemamais amats

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Informācijas analīzes daļas

Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs

tālruņa Nr.

67032034

faksa Nr.67145154

e - pasta adrese

Intars [dot] Cakars [at] lvgmc [dot] lv