Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām, 4.redakcija - Classification by Broad Economic Categories, Revision 4

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeAPVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS STATISTIKAS NODAĻA (UNSD)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

 

nav. Klasifikāciju apstiprinājusi ANO Statistikas komisija atbilstoši Starptautiskās standartizētās tirdzniecības klasifikācijas 3.redakcijai un Preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas 3.izdevumam (2002).
Klasifikācijas pārskatīšana
2013.gadā izstrādāts klasifikācijas pārskatīšanas projekts (BEC 5.red.). 
Ieviešanas mērķis

ārējās tirdzniecības statistikas datu analīze.

Objekts

preču eksports un imports.

Lietošanas sfēra
  • ārējās tirdzniecības statistika;
  • nacionālo kontu statistika.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

7

kategorijas

2.līmenis

14

apakškategorijas

3.līmenis

8

pamatkategorijas

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Lilita Laganovska

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas,
analīzes un izplatīšanas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366604

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv