Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām, 4.redakcija - Classification by Broad Economic Categories, Revision 4

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS STATISTIKAS NODAĻA 
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

nav. 
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana
2016.gadā  ANO Statistikas komisija apstiprināja klasifikācijas pārskatīšanas projektu (BEC 5.red.). 
Ieviešanas mērķis

ārējās tirdzniecības statistikas datu analīze.

Objekts

preču eksports un imports.

Lietošanas joma
  • ārējās tirdzniecības statistika;
  • nacionālo kontu statistika.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

7

kategorijas

2.līmenis

14

apakškategorijas

3.līmenis

8

pamatkategorijas

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Lilita Laganovska

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas,
analīzes un izplatīšanas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366604

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv