Apmācību nozaru klasifikācija - Classification of fields of education and training

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs - iestādes

EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT),

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES UN KULTŪRAS ORGANIZĀCIJA (UNESCO),

EKONOMISKĀS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJA (OECD)

Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeIZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

Tiesiskais pamatojums

nav.

Klasifikācijas pārskatīšana

UNESCO 2013.gada 20. novembrī pieņēma Apmācību nozaru klasifikācijas pārskatīto versiju ISCED - F un plāno to ieviest 2016.gadā.

Ieviešanas mērķisprecizēt un detalizēt Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED), nosakot apmācību nozares, kurās tiek realizētas izglītības programmas. 
Objektsizglītības programmas. 
Lietošanas sfēra
  • izglītības statistika;
  • izglītības programmu reģistrs;

  • pieaugušo izglītība.

Pieejamība
  • elektroniski:

 FoET 99, Eurostat klasifikāciju serverī RAMON, adrese:http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/

 

– ISCED-F 2013, UNESCO mājaslapā, adrese: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx.

Kodēšanas sistēma
  •  hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1. līmenis

9

izglītības tematiskās grupas

2. līmenis

25

izglītības tematiskās jomas

3. līmenis

~80

izglītības programmu grupas

 

Pēc ISCED-F2013 ieviešanas

 

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1. līmenis

11

plašas izglītības tematiskās grupas

2. līmenis

29

šauras izglītības tematiskās jomas

3. līmenis

~80

detalizētas izglītības programmu grupas

 
Kontaktpersonas

 

vārds, uzvārds

Aļona Babiča

ieņemamais amats

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta  

eksperte

tālruņa nr.

67047703

faksa nr.

67223905

e - pasta adrese

alona [dot] babica [at] izm [dot] gov [dot] lv

  

vārds, uzvārds

ieņemamais amats

 

 

tālruņa nr.

faksa nr.

e - pasta adrese

Dainis Papāns

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
juriskonsults

67047838

67223905

dainis [dot] papans [at] izm [dot] gov [dot] lv