Apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma klasifikators

StatussNacionālais klasifikators 
Izstrādātājs - iestādeValsts zemes dienests
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeVALSTS ZEMES DIENESTS  

Piesaistītās institūcijas

Tiesu administrācija kā valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja un rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas  

Tiesiskais pamatojums

Klasifikatora aktualizēšana

tiek veikta pēc nepieciešamības, pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos.

Ieviešanas mērķis

apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu identificēšana.

Objekts

apgrūtinātā teritorija – teritorija, kurai atbilstoši likumam ir noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi; 

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums – zemes vienības teritorija vai būve, kurā saskaņā ar normatīvo aktu, līgumu vai tiesas nolēmumu ir noteikts lietošanas tiesību aprobežojums vai saimnieciskās darbības ierobežojums.

 

Lietošanas sfēra
  • Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma;
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma;
  • kadastrālās vērtības aprēķinam.     
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • vienlīmeņa

Koda garums 10 zīmes

 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Sandra Pūce

ieņemamais amats

Valsts zemes dienesta

Apgrūtināto teritoriju daļas

vadītāja

tālruņa nr.

67038641

faksa nr.

67038829

e - pasta adrese

Sandra [dot] Puce [at] vzd [dot] gov [dot] lv