Adrešu klasifikators

StatussNacionālais klasifikators
Izstrādātājs - iestādeValsts zemes dienests
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeVALSTS ZEMES DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

• apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698  "Adresācijas noteikumi".

Klasifikatora aktualizēšana 

tiek  veikta regulāri, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un pašvaldību vai to pilnvarotu institūciju lēmumiem par adrešu piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju.

Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt vienotu adrešu lietojumu valsts informācijas sistēmās un reģistros;
  • nodrošināt vienotu adresācijas objektu uzskaiti un nepārprotamu jebkura adresācijas objekta identifikāciju Latvijas Republikā. 
Objekts

adresācijas objekti, to tipi un saites starp adresācijas objektu tipiem.

Lietošanas sfēra
  • adrešu informācijas ievade un uzkrāšana datorizētās informācijas sistēmās;
  • informācijas apmaiņas nodrošināšana starp valsts informācijas sistēmām;
  • dokumentos un oficiālajā informācijā lietojamā adreses un tās elementu pieraksta kārtība. 
Pieejamība
  • datu bāzes vai strukturētu elektronisku datņu veidā; 
  • elektroniski – Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā, adrese: http://www.kadastrs.lv  

Kodēšanas sistēma
  • adresācijas objekta koda garums 9 zīmes – datu bāzes automātiski ģenerēts astoņu zīmju skaitlis robežās no 10000000 līdz 99999999, kam beigās pievienots kontrolcipars, kuru pēc speciāla algoritma izrēķina no pirmajiem astoņiem cipariem;
  • adresācijas objekta tipa kods  trīszīmju skaitlis intervālā no 101 līdz 199.
Kontaktpersona

vārds, uzvārds

 Jānis Karro

ieņemamais amats

Valsts zemes dienesta
Valsts informācijas sistēmu departamenta
Adrešu reģistra daļas vadītājs

tālruņa nr.

67038645

faksa nr.

67038829

e - pasta adrese

 janis [dot] karro [at] vzd [dot] gov [dot] lv