Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators

StatussNacionālais klasifikators
Izstrādātājs Centrālā statistikas pārvalde
Par klasifikatora ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

 

Tiesiskais pamatojums

 

 

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

tiek veikta atbilstoši grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.
Ieviešanas mērķisnodrošināt vienotu administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību kodēšanu.
Objekts
 • administratīvās teritorijas - republikas pilsētas, novadi; 
 • novadu teritoriālā iedalījuma vienības - novadu pilsētas un novadu pagasti.
Lietošanas joma
 • statistikas datu apkopošana sadalījumā pa administratīvajām teritorijām;
 • valsts informācijas sistēmu un reģistru uzturēšana.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
 • hierarhiskā

  Koda garums 7 zīmes
   

  Klasifikatora līmeņi:

   

  1.līmenis

  119

   administratīvās teritorijas 

  2.līmenis

  564

   novadu teritoriālā iedalījuma vienības

   

   

  Klasifikatora objektu skaits:
   

     9 republikas pilsētas
  110 novadi

    67

  497

   novadu pilsētas 

   novadu pagasti

 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Nadežda Orlova

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366962

faksa nr.

67830137

e - pasta adrese

Nadezda [dot] Orlova [at] csb [dot] gov [dot] lv