Jaunākie notikumi

12.02.2018

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā (2018. gada janvārī, salīdzinot ar 2017. gada janvāri), palielinājās par 2,0 %. Precēm cenas pieauga par 1,5 % un pakalpojumiem – par 3,3 %.

12.02.2018

2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 19,5 %. Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 1 736 milj. eiro. 

12.02.2018

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Rūpniecība; Preču ārējā tirdzniecība; Vides aizsardzība.

09.02.2018

2017. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 25,42 miljardus eiro – par 2,81 miljardu eiro jeb 12,4 % vairāk nekā 2016. gadā. Eksporta vērtība veidoja 11,39 miljardus eiro (palielinājums par 1,03 miljardiem eiro jeb 10,0 %), bet importa – 14,03 miljardus eiro (pieaugums par 1,78 miljardiem eiro jeb 14,5 %).

05.02.2018

2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu rūpniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 8,5 %. To ietekmēja apjoma kāpums apstrādes rūpniecībā – par 8,2 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 18,5 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 8,2 %. 

05.02.2018

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Konjunktūras rādītāji; Nodarbinātība un bezdarbs; Darba samaksa; Sociālā drošība; Tirdzniecība un pakalpojumi; Transports; Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi; Lopkopība; Augkopība.

31.01.2018

1. februārī Centrālā statistikas pārvalde uzsāks ikgadējo iedzīvotāju aptauju par ienākumiem un dzīves apstākļiem.  Respondentiem jautās par mājsaimniecības sastāvu un tās locekļu sociālekonomisko raksturojumu, mājokļa apstākļiem, ienākumiem, veselības stāvokļa pašvērtējumu, sociālās atstumtības un materiālās nenodrošinātības rādītājiem, kā arī par iedzīvotāju labsajūtu.

30.01.2018

2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, mazumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 4,2 %. Pārtikas preču mazumtirdzniecības apjoms palielinājās par 3,9 %, nepārtikas preču mazumtirdzniecība, neieskaitot autodegvielas mazumtirdzniecību, pieauga par 5,1%, bet autodegvielas mazumtirdzniecības – par 2,9 %.

30.01.2018

2017. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2017. gada 3. ceturksni, iekšzemes kopprodukta apjoms pēc sezonāli un kalendāri izlīdzinātiem datiem ir palielinājies par 0,3 %.

29.01.2018

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Ģeogrāfiskās ziņas; Ražotāju cenas; Konjunktūras rādītāji; Mežsaimniecība; Enerģētika.

Satura barotne