Jaunākie notikumi

12.03.2018

2018. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,05 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 12,4 % vairāk nekā 2017. gada janvārī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 18,1 % un importa vērtība – par 7,9 % lielāka. 

12.03.2018

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Patēriņa cenas; Ražotāju cenas; Izglītība; Rūpniecība; Zivsaimniecība.

08.03.2018

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā (2018. gada februārī, salīdzinot ar 2017. gada februāri), palielinājās par 1,8 %. Precēm cenas pieauga par 1,1 % un pakalpojumiem – par 3,6 %.

08.03.2018

Vairāk sieviešu dzīvo 71 % Latvijas teritoriju, vīriešu – 26 %. Turklāt sieviešu pārsvars ir vērojams pilsētās, vīriešu – laukos. Vidēji Latvijā uz 100 vīriešiem ir 118 sievietes.

06.03.2018

2018. gada janvārī, salīdzinot ar 2017. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,2 %.

05.03.2018

2017. gadā mājokļa uzturēšanas izdevumi Latvijā bija vidēji 138 eiro mēnesī. Pēdējos gados mājokļa izdevumi nav būtiski mainījušies. Mājokļa uzturēšanai pērn vidēji tērēja 13,5 % no mājsaimniecības ienākumiem.

05.03.2018

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Ražotāju cenas; Uzņēmējdarbības finanses; Iekšzemes kopprodukts; Konjunktūras rādītāji; Investīcijas; Minimālā ienākuma līmenis; Mājokļa apstākļi; Nodarbinātība un bezdarbs; Iedzīvotāju ieņēmumi; Darba samaksa; Likumpārkāpumi un tiesu sistēma; Tirdzniecība un pakalpojumi; Būvniecība; Transports; Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai un pa preču sadaļām; Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi; Lopkopība; Enerģētika.
 

02.03.2018

2017. gadā starptautiskajā lidostā “Rīga” ielidojušo un izlidojušo pasažieru skaits pirmo reizi pārsniedzis 6 miljonus.

01.03.2018

2017. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnas slodzes darbu bija 926 eiro. Salīdzinot ar 2016. gadu, vidējā alga palielinājās par 67 eiro jeb 7,9 %, un tā pieauga visās jomās.

28.02.2018

2018. gada janvārī, salīdzinot ar 2017. gada janvāri, mazumtirdzniecības kopējais apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 7,1 %.

Satura barotne