Jaunākie notikumi

17.01.2017

18. janvārī, Centrālā statistikas pārvalde uzsāk ikgadējo iedzīvotāju aptauju par datoru un interneta lietošanas paradumiem 2017. gadā. Aptaujā noskaidros, kādas ir iedzīvotāju e-prasmes, kādiem nolūkiem ikdienā tiek izmantots internets, kādas ierīces un tehnoloģijas tiek izmantotas. 

16.01.2017

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Patēriņa cenas; Konjunktūras rādītāji; Nodarbinātība un bezdarbs; Preču ārējā tirdzniecība.

12.01.2017

Centrālā statistikas pārvalde publicējusi eksperimentālu telpisko statistiku par iedzīvotāju skaitu 1 x 1 km režģa šūnās 2016. gada sākumā. 

11.01.2017

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā (2016. gada decembrī, salīdzinot ar 2015. gada decembri), palielinājās par 2,2 %. Precēm cenas pieauga par 1,7 % un pakalpojumiem – par 3,4 %.

09.01.2017

2016. gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās samazinājās par 0,6 %, preču eksporta vērtībai samazinoties par 0,1 % un importa vērtībai – par 1,1 %. Novembrī Latvija eksportēja preces 970,3 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1,1 miljardu eiro.

09.01.2017

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Iekšzemes kopprodukts; Valdības finanses; Iedzīvotāju ieņēmumi; Rūpniecība.

04.01.2017

Centrālās statistikas pārvaldes decembrī uzsāktajā aptaujā par dzīves kvalitāti pilsētās, kurā piedalās iedzīvotāji no Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils, visaktīvākie atbildētāji līdz šim bijuši jelgavnieki, bet viskūtrākie ir Daugavpils iedzīvotāji. 

03.01.2017

2016. gada novembrī, salīdzinot ar 2015. gada novembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 11 %. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 9,1 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,8 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 18,6 %.

02.01.2017

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Ražotāju cenas; Iekšzemes kopprodukts; Iedzīvotāji; Konjunktūras rādītāji; Darba samaksa; Tirdzniecība un pakalpojumi; Rūpniecība; Augkopība; Lopkopība; Enerģētika.

30.12.2016

2016. gada novembrī, salīdzinot ar 2015. gada novembri, mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums palielinājās par 4,6 %. Pārtikas preču grupā apgrozījums samazinājās par 1,5 %, bet nepārtikas preču grupā tas pieauga par 8,7 %.

Satura barotne