Jaunākie notikumi

23.03.2017

Ir aktualizēts oficiālās statistikas veidlapu katalogs 2017. gadam. Tas pieejams CSP tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti”.

22.03.2017

2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, saražotās gaļas apjoms palielinājās par 2 %, bet iegūtā piena apjoms – par 0,8 %. 2016. gadā Latvijā saražoti 87,2 tūkst. tonnu gaļas, kā arī iegūti 986,2 tūkst. tonnu piena.

21.03.2017

2017. gada februārī salīdzinājumā ar janvāri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,4 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,5 %, eksportētajai produkcijai – par 0,4 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis pieauga par 0,6 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,2 %.

20.03.2017

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Patēriņa cenas; Ražotāju cenas; Uzņēmējdarbības finanses; Mājsaimniecību sastāvs; Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks; Iedzīvotāju ieņēmumi; Darbaspēka izmaksas; Sociālā drošība; Rūpniecība; Transports; Tūrisms; Preču ārējā tirdzniecība.

17.03.2017

2016. gada beigās Latvijā bija 884,4 tūkst. aizņemto darbvietu, un salīdzinājumā ar 2015. gada beigām to skaits ir palielinājies par 7,0 tūkst. jeb par 0,8 %. Gada laikā privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits palielinājies par 10,6 tūkst., sasniedzot 595,6 tūkst, bet sabiedriskajā sektorā bija 288,8 tūkst. aizņemto darbvietu, kas ir par 3,6 tūkst. mazāk nekā 2015. gada attiecīgajā periodā.

16.03.2017

2016. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 4. ceturksni vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 51 centu jeb 7,3 %, sasniedzot 7,46 eiro.

15.03.2017

2016. gadā uzlabojies iedzīvotāju vērtējums par savām iespējām segt nepieciešamos ikdienas izdevumus. Arvien vairāk mājsaimniecību apgalvo, ka ikdienas izdevumus sedz ar nelielām grūtībām vai samērā viegli, savukārt turpina sarukt mājsaimniecību īpatsvars, kas ikdienas izdevumus sedza ar grūtībām vai ar lielām grūtībām.
 

13.03.2017

2017. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 1,8 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 16,1 % vairāk nekā 2016. gada janvārī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 13,3 % un importa vērtība – par 18,5 % lielāka. Janvārī Latvija eksportēja preces 808,7 milj. eiro apmērā, bet importēja par 984,1 milj. eiro.

13.03.2017

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Patēriņa cenas; Ražotāju cenas; Rūpniecība.

08.03.2017

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā (2017. gada februārī, salīdzinot ar 2016. gada februāri), palielinājās par 3,3 %. Precēm cenas pieauga par 3,4 % un pakalpojumiem – par 3,0 %.

Satura barotne