Institucionālo sektoru klasifikācija (2013)

ISK2013 kods Grupas nosaukums Grupas uzņēmumi
S100000
Rezidenti
 
S200000
 Nerezidenti