CSP 2010/8

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/08
Iepirkuma priekšmets: 

Viesnīcas pakalpojumi SCORUS konferences organizēšanai

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Lēmuma pieņemšanas datums: 
05.03.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

Baltic Beach Hotel Ls 4875.49