CSP 2010/15

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/15
Iepirkuma priekšmets: 

II stāva telpu kosmētiskais remonts

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
24.05.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
11.06.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA Būve un remonts - Ls 16748.83

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 29.aprīļa sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/14).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmeta ir Centrālās statistikas pārvaldes ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 1 II stāva telpu ar kopējo platību 235 kv.m. remontdarbi saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

#

Darba nosaukums

M.vien.

Daudz.

1

Kabineta Nr.201, telpu Nr. 1 un 2 kosmētiskais remonts:

kv.m.

40.1

1.1

sienu sagatavošana un aplīmēšana ar krāsojamām tabletēm;

kv.m.

64

1.2

tapešu krāsošana gaiši dzeltenā krāsā.

kv.m.

64

2

Koridora, telpa Nr.2 pārbūve:

kv.m.

32.6

2.1

apsardzes un ugundrošības signalizācijas demontāža un montāža;

kompl.

1

2.2

starpsienas Nr.2 izjaukšana un ailes apdare;

kv.m.

7.5

2.3

starpsienas Nr.1 uzbūvēšana un apdare;

kv.m.

8.2

2.4

stikla durvju ielikšana starpsienā Nr.1 un apdare;

gab

1

2.5

sienu aplīmēšana ar rēģipša plāksnēm un to apdare;

kv.m.

50

2.6

linoleja grīdas ieklāšana, kājlīstu un durvju atduru uzstādīšana;

kv.m.

32.6

2.7

apgaismojuma ierīkošana piekārtajos griestos ar DG armatūrām 4x18w.

kompl.

4

3

Koridora, telpa Nr.37 pārbūve:

kv.m.

6.7

3.1

apsardzes un ugundrošības signalizācijas demontāža un montāža;

kompl.

1

3.2

starpsienas Nr.3 ar durvīm izjaukšana un ailes apdare;

kv.m.

5.3

3.3

piekārto griestu demontāža un montāža;

kv.m.

6.7

3.4

neizmantojamo komunikāciju demontāža;

cilv.st.

16

3.5

esošā spēka kabeļu tilta pacelšana par 0.5 m;

tek.m.

3

3.6

sienu aplīmēšana ar rēģipša plāksnēm un to apdare;

kv.m.

7.5

3.7

linoleja grīdas ieklāšana, kājlīstu un durvju atduru uzstādīšana;

kv.m.

6.7

3.8

apgaismojuma ierīkošana piekārtajos griestos ar DG armatūrām 4x18w.

kompl.

2

4

Koridora, telpa Nr.32 pārbūve:

kv.m.

19.5

4.1

apsardzes un ugundrošības signalizācijas demontāža un montāža;

kompl.

1

4.2

starpsienas Nr.4 ar durvīm izjaukšana un ailes apdare;

kv.m.

4.8

4.3

ailes Nr.5 pārbūve un 90 cm platu durvju uzstādīšana;

kv.m.

3

4.4

pārbūvēt ugunsdzēsības hidranta skapi Nr.7;

gab

1

4.5

pārbūvēt vājstrāvas tīklu komutācijas skapi Nr.6;

gab

1

4.6

piekārto griestu demontāža un montāža;

kv.m.

19.5

4.7

neizmantojamo komunikāciju demontāža;

cilv.st.

32

4.8

esošā spēka kabeļu tilta pacelšana par 0.5 m;

tek.m.

9.5

4.9

IT kabeļu tiltu ierīkošana;

tek.m.

9.5

4.10

IT komunikāciju pārcelšana uz tiltiem;

kompl.

1

4.11

sienu aplīmēšana ar rēģipša plāksnēm un to apdare;

kv.m.

50

4.12

linoleja grīdas ieklāšana, kājlīstu un durvju atduru uzstādīšana;

kv.m.

19.5

4.13

apgaismojuma ierīkošana piekārtajos griestos ar DG armatūrām 4x18w.

kompl.

4

5

Koridora, telpa Nr.27 pārbūve:

kv.m.

24.4

5.1

apsardzes un ugundrošības signalizācijas demontāža un montāža;

kompl.

1

5.2

starpsienas Nr.8 ar durvīm izjaukšana un ailes apdare;

kv.m.

4.8

5.3

ailes Nr.9 pārbūve un metāla divviru 90+50 cm platu durvju uzstādīšana;

kv.m.

4

5.4

piekārto griestu demontāža un montāža;

kv.m.

24.4

5.5

neizmantojamo komunikāciju demontāža;

cilv.st.

32

5.6

esošā spēka kabeļu tilta pacelšana par 0.5 m;

tek.m.

11.8

5.7

IT kabeļu tiltu ierīkošana;

tek.m.

11.8

5.8

IT komunikāciju pārcelšana uz tiltiem;

kompl.

1

5.9

sienu aplīmēšana ar rēģipša plāksnēm un to apdare;

kv.m.

60

5.10

linoleja grīdas ieklāšana, kājlīstu un durvju atduru uzstādīšana;

kv.m.

24.4

5.11

apgaismojuma ierīkošana piekārtajos griestos ar DG armatūrām 4x18w.

kv.m.

4

6

Koridora, telpas Nr.24 remonts:

kv.m.

10.2

6.1

apsardzes un ugundrošības signalizācijas demontāža un montāža;

kompl.

1

6.2

piekārto griestu demontāža un montāža;

kv.m.

10.2

6.3

neizmantojamo komunikāciju demontāža;

cilv.st.

8

6.4

esošā spēka kabeļu tilta pacelšana par 0.5 m;

tek.m.

3.5

6.5

IT kabeļu tiltu ierīkošana;

tek.m.

3.5

6.6

IT komunikāciju pārcelšana uz tiltiem;

kompl.

1

6.7

sienu aplīmēšana ar rēģipša plāksnēm un to apdare;

kv.m.

12.5

6.8

linoleja grīdas ieklāšana, kājlīstu un durvju atduru uzstādīšana;

kv.m.

10.2

6.9

apgaismojuma ierīkošana piekārtajos griestos ar DG armatūrām 4x18w.

kompl.

2

7

Linoleja grīdas ieklāšana, kājlīstu un durvju atduru uzstādīšana poligrāfijā.

kv.m.

62.1

8

Telpas Nr.25 pārbūve par tualeti:

kv.m.

6.7

8.1

kanalizācijas ierīkošana;

tek.m.

3

8.2

ūdensvada ierīkošana;

tek.m.

6

8.3

elektroinstalācijas ierīkošana;

kompl.

1

8.4

griestu sagatavošana un krāsošana;

kv.m.

6.7

8.5

sienu sagatavošana un flīzēšana h=1,5 m;

kv.m.

13

8.6

sienu krāsošana;

kv.m.

10

8.7

grīdu sagatavošana un flīzēšana;

kv.m.

6.7

8.8

sēdpoda un izlietnes uzstādīšana;

kompl.

1

8.9

spoguļa, ziepju un papīra dispenseru uzstādīšana.

kompl.

1

8.10

cirkulācijas karstā ūdens ūdensvada izbūve no siltummezgla līdz uzstādītajai

izlietnei un 3 citām izlietnēm ēkas tualetēs

tek.m.

25

8.11

uzstādīt lodveida ūdens jaucējkrānu

gab

4

8.12

izbūvēt tualetes ventilācijas sistēmu

tek.m.

3

9

Pagraba telpas aprīkošana dokumentu īslaicīgai glabāšanai

kv.m.

32.7

9.1

neizmantojamo komunikāciju demontāža;

cilv.st.

8

9.2

uzstādīt aizslēdzamus metāla vārtiņus 1 x 2 m

kompl.

1

9.3

Uzstādīt nostieptu uz trosēm metāla aizsargsietu, platums 5.33m, augstums 2.09m

kv.m.

11.1

Piezīmes:

1.Specifikāciju jālasa kopā ar būves II stāva plānu (skat.pielikumu).

2. Remontdarbiem ir jābūt izpildītiem saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskās ēkas un būves””.

1.1.Specifikācija nenodefinētās prasības:

1.1.1. Darbi ir jāveic krasi atšķirīgās telpās. Lai pareizi sastādītu piedāvājuma tāmi vēlams ar objektu iepazīties klātienē. Ar objektu pretendents var iepazīties katru darba dienu laikā no 9:30 līdz 16:30, iepriekš savu ierašanos piesakot pa telefonu 67 366746 vai 67 366 811 vai 26370645;

1.1.2. Darbu izpildei pretendents drīkst pielietot tikai tādus materiālus, uz kuriem pretendentam ir materiāla īpašības un izcelsmes vietu apliecinoši sertifikāti. Darbam ir jāizmanto Eiropas Savienībā ražoti, Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemēroti materiāli;

1.1.3. Visu veicamo darbu garantijas periodam ir jābūt ne mazāk kā 2 (divi) gadi. Darbā izmantoto materiālu garantijas periodam ir jābūt ne mazākam kā 10 (desmit) gadi;

1.1.4. Pretendentam ir jāveic no jauna ierīkoto elektroietaišu pretestības un sazemējuma mērījumi. Mērījumus jānoformē ar aktu un jāiesniedz pasūtītājam;

1.1.5. Pretendentam ir jānodrošina gan savu darbinieku, gan trešo personu drošība, veicot darba zonas norobežošanu, nepieciešamo brīdinājumu uzstādīšanu un darba vietas uzraudzību;

1.1.6. Darba laikā radušos būvgružu, kā arī demontēto materiālu aizvākšanu pretendentam ir jāveic aizsietos maisos, vai citādi tā, lai tas netraucētu CSP darbinieku darbam;

1.1.7. Darba laikā radušos būvgružu uzglabāšana pasūtītāja sētā nav atļauta. Būvgružus ir jāievieto prom vešanas konteinerā. Būvgružu izvešana ir pretendenta pienākums. Pretendents nes pilnu atbildību par pareizu un savlaicīgu sakarā ar šiem remontdarbu radušos vispārējā rakstura un toksisko atkritumu savākšanu un likvidāciju;

1.1.8. Telpas sienu krāsojuma toni un musturi pirms darba uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāju;

1.1.9. Grīdas linoleja musturi un krāsas toni pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāju. Linolejam ir jābūt paaugstinātas izturības, tam ir jāiztur līdz 100 kg smagu transporta ratiņu intensīvu kustību, kā arī staigāšanu pa to ar slapjiem un smilšainiem apaviem;

1.1.10. Nomainītajiem/uzstādītajiem gaismas ķermeņiem ir jānodrošina telpās mākslīgo apgaismojumu ne zemāku par 250 luksiem jebkurā telpas punktā grīdas līmenī;

1.1.11. Nomainītajiem/uzstādītajiem gaismas slēdžiem jāatrodas 1 m augstumā no telpu grīdas;

1.1.12. Nomainītajām/uzstādītajām kontaktligzdām jābūt ar sazemētu nulles vadu un jāatrodas 15 cm augstumā no telpu grīdas;

1.1.13. Atsevišķu specifisku darbu izpildei pretendents drīkst pieaicināt apakšuzņēmējus. Kopējā apakšuzņēmējiem deleģētā darbu summa nedrīkst pārsniegt 70% no kopējās iepirkuma summas. Visus riskus par apakšuzņēmēju darbību uzņemas pretendents. Pretendents drīkst pieaicināt tikai tādus apakšuzņēmējus, kuri atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.pantā izvirzītajām prasībām.

1.1.14. Pasūtītājs nodrošina darbu izpildītāju ar aizslēdzamu telpu strādnieku pārģērbšanās, darba instrumentu un materiālu uzglabāšanas vajadzībām;

1.1.15. Nomainītajām durvīm ir jābūt aizslēdzamām ar šlepera atslēgu, durvīm ir jābūt aprīkotām ar nepieciešamajām atdurēm un slieksnīšiem;

1.1.16. Divviru durvīm Nr.7 ir jābūt no metāla un tām papildus ir jābūt aprīkotām ar mehānisku kodu atslēgu;

1.1.17. Pasūtītājs informē, ka darbu uzraudzību no pasūtītāja puses veiks sertificēts būvinženieris.

2. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

2.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šīs prasības izpildi Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

2.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

2.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un iepirkuma priekšmetu ir patiesas.

2.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šīs prasības izpildi Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

2.3. Pretendentam ir pozitīva praktiskā darba pieredze vismaz 3 līdzīgu objektu telpu remonta darbu veikšanā pēdējo trīs gadu laikā. Lai apliecinātu šīs prasības izpildi Pretendents iesniedz pēdējos 3 (trīs) gados veikto telpu kosmētiskā remonta darbu sarakstu. Sarakstā jāiekļauj kosmētiskā remonta darbi, kuru apjoms ir bijis ne mazāk kā 235 kv.m. Sarakstā ir jānorāda objekta adresi, kontaktpersonas telefona numuru, veiktā darba raksturu, apjomu un darbu pabeigšanas datumu. Norādītajai kontaktinformācijai ir jāatbilst faktam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu.

2.4. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno:

2.4.1. savus komentārus par iepirkuma mērķa izpratni un tā veiksmīgas sasniegšanas un izpildes iespējām;

2.4.2.savu viedokli un skaidrojumu par galvenajiem riskiem un pieņēmumiem vēlamā rezultāta sasniegšanai;

2.4.3. pielietošanai paredzēto materiālu sertifikātu kopijas;

2.4.4. darbu izpildes kalendāro tīkla grafiku visiem 9 darbiem sadalītu pa dienām;

2.4.5.apliecinājumu uz pretendenta veidlapas ar piedāvātajiem garantijas termiņiem uz veiktajiem darbiem, atsevišķi uz telpu kosmētiskā remonta darbiem, santehniskajiem darbiem, elektromontāžas darbiem un galdnieka darbiem. Apliecinājumu ir jāparaksta pretendenta vadītājam.

2.5. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu. Finanšu piedāvājumu sagatavo Latvijas valsts latos. Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz Lokālās tāmes formātā (Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikums) un atbilstoši prasībām, kādas izvirza Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

2.6. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

2.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu grozīt nevar.

2.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

2.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, izņemot brošūras, bukletus, informatīvus materiālus.

2.10. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

2.11. Piedāvājumus pretendenti iesniedz līdz 2010.gada 24.maijam plkst.10.00.

2.11.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

2.11.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā;

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

2.12. Pretendents piedāvājumam pievieno elektronisko datu nesēju (CD-ROM), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.

2.13. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus (skat. 1.1.13.apakšpunktu), papildus jānorāda vispārīga informācija par apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmējiem deleģēto darbu apjomu.

3. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. Tehniskajā specifikācijā norādītie darbi jāveic un jānodod Pasūtītājam 8 (astoņu) nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistās ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersonas LR CSP: Juridiskās daļas iepirkumu speciālists Andris Strolis, 67366746, andris [dot] strolis [at] csb [dot] gov [dot] lv vai Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļas vadītājs Vladimirs BONDARS, 67366811, 26370645, vladimirs [dot] bondars [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana.

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar vislabākajiem rādītājiem pēc šādiem kritērijiem:

N.p.k.

Kritērijs

Vērtēšana

Iegūtais punktu skaits

1.

līdz šim veikto analogu telpu kosmētiskā remonta darbu kvalitāte

Lai noteiktu šo rādītāju, Iepirkuma komisija pēc nejaušības principa izvēlēsies 5 pasūtītājus no pretendenta iesniegtā veikto darbu saraksta un veiks šo pabeigto darbu kvalitātes pārbaudi. Augstāk tiks vērtēts pretendents, kuram kopā būs vairāk pozitīvu vērtējumu par veiktajiem darbiem.

Atbilstoši iegūtajai vietai (1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2 punkti; 3.vieta – 3 punkti utt.)

2.

darbu izpildes termiņš darba dienās

Augstāk tiks vērtēts pretendents, kuram būs īsāks darbu izpildes termiņš

Atbilstoši iegūtajai vietai

(1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2 punkti; 3.vieta – 3 punkti utt.)

3.

piedāvāto garantijas termiņu summa

Augstāk tiks vērtēts pretendents, kuram 2.4.punktā uzskaitītajos darbos būs lielāka garantijas termiņu kopsumma

Atbilstoši iegūtajai vietai

(1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2 punkti; 3.vieta – 3 punkts utt.)

4.

darbu kopējās izmaksas latos (bez PVN)

Augstāk tiks vērtēts pretendents, kuram būs zemākas kopējās darbu izmaksas.

Atbilstoši iegūtajai vietai

(1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2 punkti; 3.vieta – 3 punkti utt.)

7.2. Kopējais vērtējums katram pretendentam tiks iegūts, sasummējot iegūtās vietas punktus visos kritērijos. Par visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis viszemāko punktu summu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. Ja vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds un tie ir atzīti par visizdevīgākajiem, Komisija atzīst par uzvarētāju Pretendentu, kuram ir augstāks vērtējums kritērijā nr.1, ja vairāku piedāvājumu vērtējums kritērijā nr.1 ir vienāds, tad Komisija atzīst par uzvarētāju Pretendentu, kuram ir augstāks vērtējums kritērijā nr.2 utt.

7.3. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kods:

45453100 – 8 (Kosmētiskais remonts)

PielikumsIzmērs
plans.pdf1.16 MB