CSP 2010/11

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/11
Iepirkuma priekšmets: 

Centrālās statistikas pārvaldes ēku Lāčplēša ielā 1 un Lāčplēša ielā 3 bēniņu siltināšana un jumtu remontdarbi un atsūkšanas ventilācijas stāvvada pagarināšana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
15.04.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
20.04.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA Bazalts iepirkuma 1.daļā Ls 23 361.32 2.daļā iepirkuma procedūra izbeigta

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 26.marta sanāksmē/sēdē

(protokols Nr.0103-1.3/11).

 

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir Centrālās statistikas pārvaldes ēku Lāčplēša ielā 1 un Lāčplēša ielā 3 bēniņu siltināšana un jumtu remontdarbi (1.daļa) un atsūkšanas ventilācijas stāvvada pagarināšana (2.daļa) saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

Nr.p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 

Iepirkuma 1.daļa

 

 

1

Ēka Lāčplēša ielā 1

 

 

 

Demontāžas darbi

 

 

1.1.

Esošā izdedžu slāņa demontāža

kub.m.

88.5

 

Siltināšana

 

 

1.2.

Bēniņu siltināšana

kv.m.

590

 

Tvaika izolācijas ierīkošana

kv.m.

590

 

Siltumizolācija 200mm k=1,05

kv.m.

590

 

Laipu izveide (kokmateriāls)

kub.m.

2.95

 

palīgmateriāli

kv.m.

590

 

Citi jumta remontdarbi

 

 

1.3.

Ventilācijas izvadu pagarināšana un izlaišana virs jumta un izolācijas slāņa uzstādīšana

gab

3

1.4.

Skārda jumta remonta darbi

kv.m.

15

1.5.

Uzstādīt sniega aizturētājus pa ēkas pusperimetru paralēli Lāčplēša un Valdemāra ielām

tek.m.

56

1.6.

Uzstādīt sateknes lapas (“lāseni”) visām noteku renēm

tek.m.

93

1.7.

Jumta lūku uzstādīšana

gab

15

 

Jumta lūkas COLT ROTO U2 450x730 mm, vai ekvivalentas

gab

15

1.8.

Esošo jumta lūku remonts

gab

3

1.9.

Skursteņa labošana

gab

1

1.10.

Tekņu sakārtošanas un labošanas darbi

tek.m.

93

1.11.

Teknes un stāvvadus savienojošo piltuvju elektriskās apsildīšanas ierīkošana

gab

10

1.12.

Iztīrīt (izskalot) stāvvada izeju un kanalizācijas aku savienojošo posmu

gab

3

1.13.

Saremontēt stāvvada izejas betona silītes

gab

7

1.14.

Saremontēt (nomainīt) stāvvadu un kanalizāciju savienojošās čuguna revīzijas

gab

3

1.15.

Uzstādīt stāvvadu aizsargājošo barjeru

gab

1

1.16.

Būvgružu savākšana un izvešana

kub.m.

90

 

  

 

2

Ēka Lāčplēša ielā 3

 

 

 

Demontāžas darbi

 

 

2.1.

Esošā skaidu siltuma izolācijas slāņa demontāža

kub.m.

65.6

2.2.

Apkures cauruļvadu siltumizolējošā slāņa demontāža

m

80

 

Siltināšana

 

 

2.3.

Bēniņu siltināšana

kv.m.

410

 

Tvaika izolācijas ierīkošana

kv.m.

410

 

Siltumizolācija 200mm k=1,05

kv.m.

410

 

Laipu izveide (kokmateriāls)

kub.m.

2.05

 

palīgmateriāli

kv.m.

410

2.4.

Apkures cauruļvadu siltumizolējošā slāņa ierīkošana

m

80

 

Paroc siltumizolācijas čaula ar armētu folija pārklājumu, siltumizolācija slāņa biezums 60 mm

m

80

 

palīgmateriāli

m

80

 

Citi jumta remontdarbi

 

 

2.5.

Skārda jumta remonta darbi

kv.m.

15

2.6.

Jumta lūku uzstādīšana

gab

10

 

Jumta lūkas COLT ROTO U2 450x730 mm, vai ekvivalentas

gab

10

2.7.

Esošo jumta lūku remonts

gab

3

2.8.

Uzstādīt sateknes lapas (“lāseni”) visām noteku renēm

tek.m.

47

2.9.

Nolietojušos ūdens tekņu demontāža un jaunu tekņu uzstādīšana

tek.m.

47

2.10.

Nolietojušos tekņu ūdeņus savācošo piltuvju demontāža un jaunu piltuvju uzstādīšana

gab

2

2.11.

Nolietojušos ūdeņus savācošo 8 stāvvadu nomaiņa ar stāvvadiem diametrs ne mazāk kā 160 mm

tek.m.

64

2.12.

Teknes un stāvvadus savienojošo piltuvju elektriskās apsildīšanas ierīkošana

gab

8

2.13.

Skursteņu "jumtiņu" uzstādīšana

gab

4

2.14.

Skārda jumta krāsošana

kv.m.

660

2.15.

Āra gaisa pieplūdes kanālu ierīkošana

gab

4

2.16.

Siltā gaisa izplūdes papildus deflektoru uzstādīšana

gab

2

2.17.

Saremontēt stāvvadu izejas betona silītes

gab

8

2.18.

Uzstādīt stāvvadu aizsargājošo barjeru

gab

2

2.19.

Būvgružu savākšana un izvešana

kub.m.

70

 

 

 

 

 

Iepirkuma 2.daļa

 

 

3.1.

Pagarināt pa vertikāli pa ēkas fasādi ejošo gaisa vadu Dy 500 mm pa

3 metriem.

m

3 m pa vertikāli

3.2.

Iztaisnot gaisa vada pagriezienus

vietas

2

3.3.

Uzstādīt ne mazāk kā 6 atsaites gaisa vada stabilitātei, izvietojot tās pagarinājuma 0.5. un 2.5. metra beigās

gab

6

3.4.

Uzstādīt vilkmi nodrošinošo caurules uzgali

gab

1

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sastādot tāmes pretendentam pielietot

 

 

4.1.

Darba devēja sociālais nodoklis

24.09%

 

4.2.

Virsizdevumi, t.sk .darba aizsardzība

pretendenta %

 

4.3.

Peļņa

pretendenta %

 

4.4.

Neparedzēti darbi (attiecināmi tikai uz 1. daļas iepirkumu)

15.00%

 

4.5.

PVN

21%

 

 

Iepirkums ir sadalīts divās daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai abām daļām. Ja pretendents piedalās tikai iepirkuma 2.daļā, prasības, kas iekļautas 1.1.2., 1.1.4., 1.1.9., 4.5.4. un 4.5.5. punktā ir jāizpilda tiktāl, ciktāl tas attiecas uz vertikāla (Dy 500) stāvvada ierīkošanu, un 1.1.5. un 1.1.6.punkta prasības nav jāizpilda.

1.1. Specifikācija nenodefinētās prasības:

1.1.1. Specifikācijā norādītajiem apjomiem ir informatīvs raksturs. Lai sastādītu pilnvērtīgu piedāvājuma tāmi, pretendents ar darbu veikšanas objektiem var iepazīties katru darba dienu laikā no 10:00 līdz 12:00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar Andri Stroli pa telefonu 67 366 746 vai 26 426955.

1.1.2. Darbu izpildē pretendents drīkst pielietot tikai tādus materiālus, uz kuriem pretendentam ir materiāla īpašības un izcelsmes vietu apliecinoši sertifikāti. Darbam ir jāizmanto Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemēroti, materiāli; Stāvvadiem un teknēm ir jābūt izgatavotiem no tērauda skārda ar plastmasas aizsargpārklājumu. Nogriezto cauruļu galus obligāti jāapstrādā pret korozijas veidošanos. Stāvvadu un tekņu savienojumus jāizpilda salodēšanas tehnoloģijā. Bēniņu laipu ierīkošanai paredzētajiem kokmateriāliem ir jābūt impregnētiem (apstrādātiem ar ugunsaizsardzības vielām);

1.1.3. Visu veicamo darbu garantijas periodam ir jābūt ne mazāk kā 2 (divi) gadi. Izmantoto materiālu garantijas periodam ir jābūt ne mazākam kā 10 (desmit) gadi;

1.1.4. Nomaināmos stāvvadus ir jāierīko bez līkumiem, atsevišķo elementu slīpums pret vertikāli nedrīkst pārsniegt 15 grādus;

1.1.5. Piltuvju elektrisko apsildīšanu jāierīko tā, lai visas piltuves būtu ieslēdzamas no vienas vietas, atsevišķi katrai mājai.

1.1.6. Pretendentam ir jāveic no jauna ierīkoto elektroietaišu pretestības un sazemējuma mērījumi. Mērījumus jānoformē ar aktu un jāiesniedz pasūtītājam.

1.1.7. Pretendentam ir jānodrošina gan savu darbinieku, gan trešo personu drošība, veicot darba zonas norobežošanu, nepieciešamo brīdinājumu uzstādīšanu un darba vietas uzraudzību;

1.1.8. Pretendentam pašam jāveic ar šo darbu izpildi nepieciešamās saskaņošanas un valsts nodevu nomaksas;

1.1.9. Darba laikā radušos būvgružu, kā arī demontēto siltuma izolācijas materiālu aizvākšanu no ēku bēniņiem un jumtiem pasūtītājam ir jāveic aizsietos maisos, vai citādi, tā, lai tas netraucētu CSP darbinieku darbam;

1.1.10. Darba laikā radušos būvgružu uzglabāšana pasūtītāja sētā nav atļauta. Būvgružus ir jāievieto prom vešanas konteinerā. Būvgružu izvešana ir pretendenta pienākums;

1.1.11. Pasūtītājs nodrošina darbu izpildītāju ar aizslēdzamu telpu strādnieku pārģērbšanās, darba instrumentu un materiālu uzglabāšanas vajadzībām;

1.1.12. Pasūtītājs informē, ka darbu uzraudzību no pasūtītāja puses veiks sertificēts būvinženieris.

 

2. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības:

2.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

2.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

2.3. Pretendentam ir praktiskā darba pieredze vismaz 3 līdzīga apjoma objektu bēniņu siltināšanas darbu un jumtu remonta darbu vai vertikālu, atsevišķi stāvošu gaisa vadu pagarināšanas darbu veikšanā pēdējo trīs gadu laikā.

 

3. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi, līguma būtiskie nosacījumi:

3.1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. Tehniskajā specifikācijā norādītie darbi jāveic un jānodod Pasūtītājam 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

3.2. Līgumā paredzēts avansa maksājums materiālu iegādei saskaņā ar pretendenta norādīto nomenklatūru, bet ne vairāk kā 40 % apjomā no līguma kopējās summas. Līguma atlikušās summas apmaksa notiek 20 dienu laikā pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

3.3. Līgumsods par darbu izpildes termiņa kavējumu tiek noteikts 1% no līguma kopējās summas.

3.4. Pasūtītājam atstāj sev tiesības uz nenoteiktu laiku vienpusēji apstādināt Līguma darbību jebkurā darbu veikšanas posmā, ja tam par iemeslu ir valsts budžeta vai tā grozījumu sagatavošana, kā rezultātā Pasūtītājam nav pieejami augstāk minētajiem darbiem paredzētie finanšu līdzekļi. Pasūtītājs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties augstāk minētos darbus atbilstoši reālajām iespējām arī par nepilnu apjomu.

4. Iesniedzamie dokumenti, piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:

4.1.Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

- uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un iepirkuma priekšmetu ir patiesas;

- piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/11 „Ēku Rīgā, Lāčplēša ielā 1 un 3 bēniņu siltināšanas un jumtu remontdarbiem” ietvaros noteiktajām prasībām.

4.2. Pretendents iesniedz Komercreģistra un Būvkomersantu reģistra vai līdzvērtīgu reģistru ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecību kopijas.

4.3. Pretendents iesniedz vismaz 3 (trīs) dokumentus (trešās personas izsniegts apliecinājums), kas apliecina pretendenta veikto siltināšanas un jumtu remontdarbu vai vertikālu, atsevišķi stāvošu gaisa vadu pagarināšanas darbu apjomus un kvalitāti. Dokumentā trešajai personai ir jānorāda sava adrese, kontakta personas telefona numurs, veiktā darba raksturs, apjoms un darbu veikšanas gads. Dokumentā trešajai personai ir jānorāda, vai veikto darbu garantijas perioda laikā bija jāgriežas pie darbu izpildītāja ar sūdzību par izpildīto darbu kvalitāti. Ja sūdzība bija, tad trešajai personai ir jānorāda tās raksturs, apjoms un novēršanas darbu izpildes gaita.

4.4. Pretendents iesniedz apstiprinātu dokumentu par pretendenta veiktajām vidējām darba devēja sociālās iemaksas apmēriem uz vienu nodarbināto 2009.gadā.

4.5. Pretendents par katru iepirkuma daļu iesniedz atsevišķu tehnisko piedāvājumu. Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno:

4.5.1. savus komentārus par iepirkuma 1. punktu, darba mērķa izpratni un tā veiksmīgas sasniegšanas un izpildes iespējām;

4.5.2. savu viedokli un skaidrojumu par galvenajiem riskiem un pieņēmumiem vēlamā rezultāta sasniegšanai;

4.5.3. pielietošanai paredzēto materiālu sertifikātu kopijas;

4.5.4. darbu izpildes kalendāro tīkla grafiku sadalītu pa dienām. Sastādot darbu izpildes kalendāro grafiku jāievēro šāda darbu izpildes secība: 1) darbi, saistīti ar jumta klājumu; 2) darbi, saistīti ar ūdens noteku tīrīšanu un skalošanu līdz pilsētas kolektoram; 3) darbi, saistīti ar jaunu noteku un stāvvadu uzstādīšanu; 4) darbi, saistīti ar bēniņu siltināšanu; 5) darbi, saistīti ar atsevišķi stāvošā ventilācijas izplūdes gaisa vada pagarināšanu.

4.5.5. apliecinājumu uz pretendenta veidlapas ar piedāvātajiem garantijas termiņiem uz veiktajiem darbiem, atsevišķi bēniņu siltināšanas darbiem, skārdnieka darbiem, jumta krāsošanas darbiem, elektromontāžas darbiem un galdnieka darbiem. Apliecinājumu ir jāparaksta pretendenta vadītājam.

4.6. Pretendents par katru iepirkuma daļu iesniedz atsevišķu finanšu piedāvājumu. Finanšu piedāvājumu sagatavo Latvijas valsts latos. Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz Lokālās tāmes formātā (Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikums) un atbilstoši prasībām, kādas izvirza Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4.7. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

4.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu grozīt nevar.

4.9. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

4.10.Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, izņemot brošūras, bukletus, informatīvus materiālus.

4.11.Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

4.12.Piedāvājumus pretendenti iesniedz līdz 2010.gada 15.aprīlim plkst.10.00.

- nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

- piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā;

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4.13.Pretendents piedāvājumam pievieno elektronisko datu nesēju (CD-ROM), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.

4.14.Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju.

5. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistās ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN.

6. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

7. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Juridiskās daļas iepirkumu speciālists Andris Strolis, 67 366 746 vai 26 426 955, e-pasts: Andris [dot] Strolis [at] csb [dot] gov [dot] lv.

8. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

8.1. Atkarībā no pasūtītāja faktiskās finansiālās situācijas, pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt līgumu par visu piedāvājuma apjomu, vai tikai par vienu no daļām.

8.2. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs visizdevīgākais.

8.3. Visizdevīgāko piedāvājumu izvēlēsies saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšana

Iegūtais punktu skaits

1.

veikto bēniņu siltināšanas un jumtu remonta darbu vaivertikālu, atsevišķi stāvošu gaisa vadu pagarināšanas darbu kvalitāte

Augstāk tiks vērtēts pretendents, kuram kopā būs mazāk sūdzību trešo personu atsauksmēs

Atbilstoši iegūtajai vietai (1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2 punkti; 3.vieta – 3 punkti utt.)

2.

piedāvātie garantijas termiņi

Augstāk tiks vērtēts pretendents, kuram kopā būs garāks garantijas termiņš 4.5.5.punktā uzskaitītajos piecos darbos

Atbilstoši iegūtajai vietai

(1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2 punkti; 3.vieta – 3 punkts utt.)

3.

izmantoto materiālu pieejamība

Augstāk tiks vērtēts pretendents, kurš darbu izpildei piedāvās izmantot Eiropas Savienībā ražotus materiālus un kuru īpašības un izcelsmi apliecinās Latvijas Republikā spēkā esoši sertifikāti. Vērtēts tiks iesniegto sertifikātu kopiju skaits.

Atbilstoši iegūtajai vietai

(1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2 punkti; 3.vieta – 3 punkti utt.)

4.

darbu izpildes termiņš darba dienās

Augstāk tiks vērtēts pretendents, kuram būs īsāks darbu izpildes termiņš

Atbilstoši iegūtajai vietai

(1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2 punkti; 3.vieta – 3 punkti utt.)

5.

darbu kopējās izmaksas latos (bez PVN)

Augstāk tiks vērtēts pretendents, kuram būs zemākas kopējās darbu izmaksas

Atbilstoši iegūtajai vietai

(1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2 punkti; 3.vieta – 3 punkti utt.)

6.

pretendenta veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto 2009.gadā.

Augstāk tiks vērtēts pretendents, kuram būs augstāks veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto 2009.gadā.

Atbilstoši iegūtajai vietai

(1.vieta – 1 punkts; 2.vieta – 2 punkti; 3.vieta – 3 punkti utt.)

 

8.4. Kopējais vērtējums katram pretendentam tiks iegūts, sasummējot iegūtās vietas punktus visos kritērijos. Par visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis viszemāko punktu summu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. Ja vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds un tie ir atzīti par visizdevīgākajiem, Komisija atzīst par uzvarētāju Pretendentu, kuram ir augstāks vērtējums kritērijā nr.1, ja vairāku piedāvājumu vērtējums kritērijā nr.1 ir vienāds, tad Komisija atzīst par uzvarētāju Pretendentu, kuram ir augstāks vērtējums kritērijā nr.2 utt.

8.5. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

9. CPV kods: 45000000-7 Celtniecības darbi