Materiālā nenodrošinātība, līdzdalība sociālajā un kultūras dzīvē

Indekss: 
4-EU-SILC (2015)
Gads: 
2015