Konjunktūras novērtējums rūpniecībā

Iesniegšanas termiņš: 
pārskata mēneša 14.datums
Indekss: 
1-rkjc
Periodiskums: 
ceturkšņa
Iesniegšanas datumi: 
14.01.2010
14.04.2010
14.07.2010
14.10.2010
Gads: 
2010
Kontaktinformācija: 
67286684; 67287982