Pārskats par ostu darbību

Iesniegšanas termiņš: 
10.datums pēc pārskata mēneša
Indekss: 
2-ostas (īsā)
Periodiskums: 
mēneša
Gads: 
2009
Kontaktinformācija: 
67366681; 67366810