Producers of official statistics in Latvia

       → National program of statistical information, available in Latvian only.

1Augstākā tiesaSupreme Court
2Dabas aizsardzības pārvaldeNature Conservation Agency
3Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Financial and Capital Market Commission

4ĢenerālprokuratūraOffice of the Director of Public Prosecutions
5

Iepirkumu uzraudzības birojs

Procurement Monitoring Bureau
6Ieslodzījuma vietu pārvaldeLatvian Prision Administration
7Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaLotteries and Gambling Supervisory Inspection
8Latvijas BankaThe Bank of Latvia
9Latvijas Hidroekoloģijas institūtsLatvian Institute of Aquatic Ecology
10Latvijas Nacionālais arhīvsThe National Archives of Latvia
11Latvijas Nacionālā bibliotēkaNational Libary of Latvia
12Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsLatvian State Institute of Agrarian Economics
13 Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomeThe Council of Sworn Notaries
14Lauksaimniecības datu centrsAgricultural Data Centre
15Ekonomikas ministrijaMinistry of Economics
16Finanšu ministrijaMinistry of Finance
17

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

The Information Centre of the Ministry of the Interior
18Izglītības un zinātnes ministrijaMinistry of Education and Science
19Kultūras ministrijaMinistry of Culture
20Labklājības ministrijaMinistry of Welfare
21Patentu valdePatent office of the Republic of Latvia
22Satiksmes ministrijaMinistry of Transport
23Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaMinistry of Enviromental Protection and Regional Development
24Zemkopības ministrijaMinistry of Agricultural
25LVMI "Silava" 
26Nacionālais kino centrsNational Film Centre
27Nacionālais veselības dienestsNational Health Service
28Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests 
29Nodarbinātības valsts aģentūraState Employment Agency
30 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldeThe Office of Citizenship and Migration Affairs

31

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"The Latvian Rural Advisory and Training Centre
32Slimību profilakses un kontroles centrsCentre for Disease Prevention and Control
33Tiesu administrācijaCourt Administration
34 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijaAdministration of the Maintenance Guarantee Fund
35Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijaThe State Inspectorate for Protection Of Children's Rights
36 Valsts darba inspekcijaState Labour Inspectorate
37Valsts ieņēmumu dienestsState Revenue Service
38Valsts izglītības satura centrsNational Centre for Education
39Valsts kaseThe Treasury
40Valsts meža dienestsThe State Forest Service
41Valsts probācijas dienestsState Probation Service
42Valsts reģionālās attīstības aģentūraState Regional Development Agency
43Valsts robežsardzeState Border Guard
44Valsts SIA „Autotransporta direkcija”The Road Transport Administration
45Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"State Ltd. "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre"
46Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraThe State Social Insurance Agency
47Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestsState Fire and Rescue Service
48Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrsRadiation Safety Centre of the State Environmental Service
49Valsts zemes dienestsThe State Land Service
50VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"SSC "Road Traffic Safety Directorate"
51VAS "Elektroniskie sakari"JSC "Electronic Communications Office"
52

VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”

JSTC "Latvia State Radio and Television Centre"
53VAS "Privatizācijas aģentūra"Privatisation Agency
54Veselības inspekcija Health Inspectorate of Latvia
55Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijaState Medical Commission for the Assessment of Health Condition and Working Ability
56Zāļu Valsts aģentūraThe State Agency of Medicines