Pastāvīgo iedzīvotāju skaits

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā 
Vairāk