Latvijas nacionālie konti pa institucionālajiem sektoriem (1995-2016),