Sabiedrības līdzdalība

CSP aicina ikvienu interesentu līdzdarboties un rakstiski uz e-pastu csb [at] csb [dot] gov [dot] lv sniegt savu viedokli par CSP mājaslapas sadaļā „Dokumenti publiskajai apspriešanai” ievietotajiem projektiem to sagatavošanas laikā, pirms tos virzām saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs pastāvošā regulējuma maiņas vai jauna regulējuma izstrādes procesā, lai veicinātu tiesību aktu kvalitāti un to atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm. Jūsu viedoklis palīdzēs mums arī savlaicīgi apzināt problēmjautājumus un rast piemērotākos risinājumus.

Sabiedrības līdzdalību nosaka Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.