Dati par kokmateriālu vidējām iepirkuma cenām tiek izmantoti, lai noteiktu vidējās iepirkuma cenas (EUR/m3) priedes zāģbaļķiem, egles zāģbaļķiem, bērza zāģbaļķiem un finierklučiem, melnalkšņa zāģbaļķiem, apses zāģbaļķiem un taras klučiem.

Definīcijas

Roundwood that will be used for the production of packaging.

The roundwood felled in forests and outside the forest, including wood from natural, felling and logging losses during the period.

Roundwood sawn (or chipped) lengthways for the manufacture of sawnwood or sleepers.

Roundwood used for the production of veneer (mainly sliced and rotary-cut).

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Average purchase prices of timber
  • Second half of 2017
09.04.2018
Average purchase prices of timber
  • First half of 2018
17.09.2018

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datums Piezīmes
Average purchase prices of timber
  • Second half of 2012
05.04.2013
Average purchase prices of timber
  • First half of 2013
17.09.2013
Average purchase prices of timber
  • Second half of 2013
03.04.2014
Average purchase prices of timber
  • First half of 2014
15.09.2014
Average purchase prices of timber
  • Second half of 2014
07.04.2015

Preses ziņojumi


Date Title
09.04.2018 Round timber purchase prices in the 1st and 2nd half of 2017
29.06.2018 Forestry costs in 2017

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas. Drukātā veidā publikācijas var saņemt, iepazīstoties ar pasūtīšanas iespējām sadaļā Publikācijas.

Dati par mežsaimniecību ir publicēti arī CSP izdotajās gadagrāmatās un ikmēneša biļetenos. Gadagrāmatas un ikmēneša biļeteni ir pieejami CSP mājaslapas sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Klasifikācijas

Kokmateriālu vidējā iepirkuma cenu dati līdz 2008. gadam tika apkopoti, izmantojot Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE 1.1. red.), no 2009. gada tiek izmantota Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Kokmateriālu vidējā iepirkuma cenu dati tiek iegūti izlases apsekojumā, izmantojot CSP izstrādāto pusgada statistikas pārskata veidlapu Nr. 1-kokmateriāli "Pārskats par kokmateriālu iepirkumu".

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Mērķa populācija

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības, kuru saimnieciskā darbība pēc NACE 2. red. ir zāģēšana, ēvelēšana vai impregnēšana (16.10. klase, 1. nozare vai 2. nozare), finiera lokšņu un koka paneļu ražošana (16.21. klase, 1. nozare). Līdz 2008. gadam – pēc NACE 1.1. red.: zāģēšana, ēvelēšana vai impregnēšana (20.10. klase, 1. un 2. nozare) un finiera lokšņu (finierskaidas un lobskaidas) ražošana, saplākšņa ražošana, līmēto plātņu, skaidu plātņu, šķiedru plātņu un citu paneļu un plātņu ražošana (20.20. klase, 1. nozare) un ekonomiski aktīvas statistiskās vienības, kuru galvenais un papildu darbības veids nav iepriekšminētās nozares, bet tās ir veikušas kokmateriālu iepirkumus iepriekšējā gada laikā.

Izlases apjoms

Uzņēmumi tiek apsekoti divas reizes gadā, un dati tiek vispārināti.

Izlases apjoms 500 uzņēmumi.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Tiek aprēķināts iepirktais kokmateriālu apjoms, vērtība un vidējā cena.

Datu precizēšana

Publicētie dati ir galīgi un netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati par kokmateriālu iepirkuma cenām ir pieejami no 2006. gada.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) savā mājaslapā publicē informāciju par mežsaimniecību Eiropas Savienībā kopumā un katrā valstī atsevišķi. Datus par mežsaimniecību meklējiet sadaļā: Statistics/ Agriculture and fisheries/ Forestry/ Database.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Citi salīdzinājumi

Valsts meža dienests

Valsts meža dienesta mājaslapā pieejami dati par meža resursiem Latvijā – meža atjaunošanu, koksnes resursiem, meža zemju transformāciju, meža veselību, medību resursiem:

http://www.vmd.gov.lv

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilva Graudiņa 67366744 vecākā referente Ilva [dot] Graudina [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

23.03.2015.

Saistītās tēmas

Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas

Mežizstrādes vidējās izmaksas

Mežsaimniecība

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta