Darbinieku kontaktinformācija

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amatssort icon Telefona numurs E-pasts
Inga Sprūde Lietvedības un arhīva daļa arhīvists 67366750 Inga [dot] Sprude [at] csb [dot] gov [dot] lv
Baiba Apse Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītāja vietnieks 63350366 Baiba [dot] Apse [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ruta Kirilova Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītāja vietnieks 65307460 Ruta [dot] Kirilova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Rita Ozoliņa Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītāja vietnieks 64207649 Rita [dot] Ozolina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ira Rieksta Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītājs 63324686 Ira [dot] Rieksta [at] csb [dot] gov [dot] lv
Konstantīna Seile Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītājs 65381387 Konstantina [dot] Seile [at] csb [dot] gov [dot] lv
Jānis Bērziņš Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītājs 64223549 Janis [dot] Berzins [at] csb [dot] gov [dot] lv
Liene Rimonte Valsts finanšu daļa daļas vadītāja vietnieks 67366787 Liene [dot] Rimonte [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilva Damroze Gada statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītāja vietnieks 67366636 Ilva [dot] Damroze [at] csb [dot] gov [dot] lv
Dina Brīdaka Statistikas izplatīšanas daļa daļas vadītāja vietnieks 67366890 Dina [dot] Bridaka [at] csb [dot] gov [dot] lv
Vizbulīte Karzubova Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītāja vietnieks 67366712 Vizbulite [dot] Karzubova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilze Januška Lauksaimniecības statistikas daļa daļas vadītāja vietnieks 67366896 Ilze [dot] Januska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Andris Fisenko Matemātiskā nodrošinājuma daļa daļas vadītāja vietnieks 67366679 Andris [dot] Fisenko [at] csb [dot] gov [dot] lv
Mārtiņš Liberts Matemātiskā nodrošinājuma daļa daļas vadītāja vietnieks 67334629 Martins [dot] Liberts [at] csb [dot] gov [dot] lv
Dāvis Liberts Patēriņa cenu indeksu daļa daļas vadītāja vietnieks 67366867 Davis [dot] Liberts [at] csb [dot] gov [dot] lv
Dāvis Stepāns Programmatūras izstrādes daļa daļas vadītāja vietnieks 67366985 Davis [dot] Stepans [at] csb [dot] gov [dot] lv
Rita Brice Ražotāju cenu indeksu daļa daļas vadītāja vietnieks 67366862 Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Vineta Šķiliņa Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītāja vietnieks 67366626 Vineta [dot] Skilina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Anželika Pavlova Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa daļas vadītāja vietnieks 67366694 Anzelika [dot] Pavlova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Daina Ķepe Statistiskās metainformācijas uzturēšanas daļa daļas vadītāja vietnieks 67366973 Daina [dot] Kepe [at] csb [dot] gov [dot] lv