Dabas resursi – Galvenie rādītāji

Augu un dzīvnieku sugas     Metadati

 


Saistītie rādītāji

Latvijas meža zeme → tēma Mežsaimniecība

Zemes kopplatība pēc zemes lietošanas mērķa → Lauksaimniecība