Lauksaimniecība – Galvenie rādītāji

Vispārējie rādītāji

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana       Metadati

 

Lauksaimniecības produkcijas indeksi       Metadati

 

Augkopība       Metadati

 

Lopkopība       Metadati