Investīcijas – Galvenie rādītāji

Nefinanšu investīcijas            Metadati

 

 

Ārvalstu tiešās investīcijas

Statistikas datus par ārvalstu tiešajām investīcijām apkopo un publicē Latvijas banka savā mājaslapā. CSP datubāzē pieejama informācija par 1992-2010.gadu.