Iekšzemes kopprodukts – Galvenie rādītāji

IKP

Iekšzemes kopprodukts        Metadati

Iekšzemes kopprodukts pēc pirktspējas līmeņa        Metadati