Kontakti

 

Centrālā statistikas pārvalde

 

 

 

 

 

Adrese:

Lāčplēša iela 1, Rīga, LV – 1301

Reģ.Nr.

LV90000069830

Banka

Valsts Kase

Kods

TRELLV

Konta Nr.

LV03TREL2120039016000

Tālruņi, tālruņu katalogs
vispārīgiem jautājumiem - 67366850informācijas pieprasījumiem - 67366922 respondentiem
E:pasts 
csb [at] csb [dot] gov [dot] lv (vispārīgiem jautājumiem)info [at] csb [dot] gov [dot] lv (informācijas pieprasījumiem)respondentiem

Organizācijas struktūra

Fakss:

67830137

Twitter:

http://twitter.com/#!/@CSP_Latvija

Facebook:https://www.facebook.com/csplatvija

Informācijas centrs (publikācijas)

 

Speciāli gatavoti informācijas apkopojumi

Tālr:

67366922

Tuvākais sabiedriskais transports pa Krišjāņa Valdemāra ielu virzienā no centra pietura Lāčplēša iela 3., 5., 25. trolejbuss, 11.,20. autobuss, 224., 237. mikroautobuss; pa Krišjāņa Valdemāra ielu virzienā uz centru pietura Emīla Melngaiļa iela 3., 5., 12., 25.trolejbuss, 11., 20. autobuss, 200., 224., 267. mikroautobuss.

E_pasts:

info [at] csb [dot] gov [dot] lv

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

Nosūtīt e-iesniegumu ►

Uzdot jautājumu ►


CSP nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu.

Papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, CSP pieņem un izmanto arī šādus datņu formātus:

  • noformētam tekstam – DOC vai DOCX;
  • elektroniskajām tabulām – XLS vai XLSX.

Vajadzības gadījumā, bezmaksas programmas iepriekšminēto formātu datņu lasīšanai varat atrast šeit

Atvērt elektroniski parakstītu dokumentu bezmaksas un pārbaudīt tā paraksta autentiskumu varat šeit.


CSP oficiālā e-pasta adrese ir csb [at] csb [dot] gov [dot] lv.
 


Apmeklētāju pieņemšana

Datu lietotāji

Ikvienam datu lietotājam ir iespēja izmantot Centrālās statistikas pārvaldes Informācijas centra pakalpojumus un saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar datu iegūšanu un lietošanu.

Informācijas centrs tiek atvērts pēc pieprasījuma, iepriekš vienojoties pa tālr. 67366922; 27880666.

No pirmdienas līdz piektdienai

9.30–17.00 (tālr. 67366922; 27880666)

12.30 –13.00 pusdienlaika pārtraukums 

Sestdienās, svētdienās Slēgts
Katra mēneša pēdējā darbdienaSlēgts - Sanitārā diena


Informācijas centra darbinieki palīdzēs:

  • iegādāties CSP publikācijas,
  • atrast statistisko informāciju par Latviju un citām valstīm,
  • noformēt un iesniegt pieprasījumu Jums nepieciešamajām izziņām vai speciālas informācijas sagatavošanai.

Respondenti

Respondenti pārskatus var iesniegt:

  • Centrālajā statistikas pārvaldē - Rīgā, Lāčplēša ielā 1, LV-1301, fakss: 67366658;
  • Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrā - Valmierā, Meža ielā 7, LV-4201, fakss: 64231494;
  • Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrā - Kuldīgā, Liepājas ielā 37, LV-3301, fakss: 63320400;
  • Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrā - Preiļos, A.Paulāna ielā 3a, LV-5301, fakss: 65307466.

Respondenti vienmēr var konsultēties ar savu statistiķi par pārskata rādītāju aizpildīšanu.
Vairāk informācijas sadaļā Respondentiem.


Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece Aija Žīgure vai pilnvarota amatpersona pieņem apmeklētājus otrdienās no plkst. 16.00 līdz 17.00 vai pēc savstarpējās vienošanās abpusēji izdevīgā laikā
Apmeklējuma mērķi lūdzam iepriekš paziņot pa tālruni 67366850, pa e-pastu csb [at] csb [dot] gov [dot] lv vai pastu.