Iznācis datu krājums “Būvniecība Latvijā 2006”

10.07.2007


Statistisko datu krājumā sniegti dati par būvorganizāciju veikto būvdarbu apjomiem, būvniecības izmaksu indeksiem, nefinanšu investīcijām, sociālās un ražošanas sfēras objektu un individuālo ēku būvniecību, izdotajām būvatļaujām, darba samaksu un traumatismu būvniecībā.

2006. gadā būvniecības apjomi sasniedza 1131.6 miljonus latu, jeb par 14.4% (rēķinot salīdzināmās cenās) vairāk nekā 2005. gadā.

Statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006. gadā palielinājies izsniegto būvatļauju skaits viena dzīvokļa māju, divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecības uzsākšanai kā arī šo objektu kapitālajam remontam , rekonstrukcijai un restaurācijai.

Datu krājumu “Būvniecība Latvijā 2006” iespējams iegādāties CSP informācijas centrā Rīgā, Lāčplēša ielā 1.

 

 

Sagatavoja Investīciju un nekustamā
īpašuma statistikas daļa
tālrunis 67366857