Dati

 • Galvenie rādītāji

  Inflācija, bezdarbs, iekšzemes kopprodukts,
  preču eksports un imports, darba samaksa,
  iedzīvotāju skaits u.c. tēmas

 • Datubāze

  Laikrindas: 1990, 1991, 1992, ...
  Veido savas tabulas par dažādām tēmām!

 • Metodoloģiskā informācija

  Terminoloģija, definīcijas,
  Datu vākšana, datu aprēķināšana,
  Kā dati tiek iegūti, aprēķināti?

 • Preses ziņojumi

  Jaunākā informācija, tabulas, diagrammas, jaunumi datubāzē
  Saņemt informāciju e-pastā
  Kad būs nākamais preses ziņojums?

 • Datu publicēšanas kalendārs

  Kad galvenajos rādītājos un datubāzē
  būs pieejama informācija par nākamo periodu:
  mēnesi, ceturksni, gadu?

 • Izziņas

  Oficiāli apstiprinātas izziņas par inflāciju,
  darba algām, pašu spēkiem veiktiem
  būvdarbiem u.c.

 • Speciāli sagatavoti dati

  Dati par eksportu, importu un citiem rādītājiem
  pēc lietotāja pieprasījuma (maksas pakalpojums).

 • Datu vizualizācija

  Kartes, dati karšu veidošanai, Latvijas teritorijas režģa pārklājums
  Infografikas, video

 • Publikācijas

  Statistisko publikāciju katalogs
  Izdevumi - lejupielādē bez maksas un lasi!

 • Statistika skolēniem un skolotājiem

  Svarīgākie dati skolotājiem un skolēniem
  Iedzīvotāji, nodarbinātība, ārējā tirdzniecība, Latvija Eiropas Savienībā

 • Informācijas centrs

  Plašs publikāciju klāsts bibliotēkā.
  Palīdzība, meklējot nepieciešamo informāciju.
  Tālr. 67366922; 27880666, info [at] csb [dot] gov [dot] lv

 • Statistika par Eiropas Savienības un citām pasaules valstīm

  Dati par ES, tās dalībvalstīm un citu valstu statistikas mājaslapas, un starptautisko institūciju datubāzes.
  Uzdod savu jautājumu:
  Tālr. 67366950, es [at] csb [dot] gov [dot] lv