Iepirkumi

Šajā sadaļā Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārvalde) izsludina iepirkumus, ievieto informāciju par iepirkumu uzvarētājiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu vispārīgu informāciju, kā arī publicē informāciju par Pārvaldes noslēgtajiem līgumiem.
 
Pārvaldē ar 2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr.24 “Par pastāvīgi funkcionējošo iepirkumu komisiju” ir izveidota Pastāvīgā iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija), kura saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu organizē ar Pārvaldes administratīvo un profesionālo darbību saistītus iepirkumus.
 
Komisijas sastāvs
 
Komisijas priekšsēdētājs:
 
Norberts Tālers, priekšnieka vietnieks, e-pasts: norberts [dot] talers [at] csb [dot] gov [dot] lv.
 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
 
Janīna Dišereite, Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta direktore, e-pasts: janina [dot] disereite [at] csb [dot] gov [dot] lv.
 
Komisijas locekļi:
 
Ieva Začeste, Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktore, tālr. +371 673 668 97, e-pasts: ieva [dot] zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv.

Pāvels Onufrijevs, Informātikas departamenta direktors; tālr. +371 673 668 07, e-pasts: pavels [dot] onufrijevs [at] csb [dot] gov [dot] lv.

Madars Deaks, Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktora vietnieks, tālr. +371 673 666 42, e-pasts: madars [dot] deaks [at] csb [dot] gov [dot] lv.

Dzidra Ceihnere, Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļas vadītāja, tālr. +371 67 668 14, e-pasts: dzidra [dot] ceihnere [at] csb [dot] gov [dot] lv

Jānis Jonikāns,  Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļas vadītājs,  tālr. +371 673 667 64, e-pasts: janis [dot] jonikans [at] csb [dot] gov [dot] lv.
 
Komisijas sekretāre:
 
Guna Piliņa, Juridiskās daļas juriskonsulte, tālr. +371 673 667 73, e-pasts: guna [dot] pilina [at] csb [dot] gov [dot] lv 
 
Piedāvājumu iesniegšanas vieta
 
Piedāvājumus iesniedz iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā un vietā.