Darba piedāvājums - informācijas sistēmas drošības speciālists

Struktūrvienība: 

Informātikas departaments

Amats: 

Informācijas sistēmas drošības speciālists

Pamatpienākumi: 
 • uzturēt organizācijas perimetra un komunikāciju drošības sistēmas;
 • auditācijas pierakstu korelācija un analīze;
 • regulāri veikt organizācijas datortīkla komponenšu un programmatūru ievainojamību testus, sagatavot ziņojumus un piedalīties to novēršanas pasākumos;
 • analizēt un sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu infrastruktūras darbību ar drošību saistītajos jautājumos.
Prasības pretendentam: 
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs vai ar to saistītā nozarē;
 • pieredze informācijas sistēmu, tai skaitā infrastruktūras drošības sistēmu, administrēšanā, uzturēšanā un konfigurēšanā;
 • padziļinātas zināšanas Microsoft operētājsistēmās, tīkla infrastruktūrā, drošības risku pārvaldībā;
 • angļu valodas zināšanas ne zemāk kā vidējā līmenī (B);
 • valsts valodas prasme ne zemāk kā augstākā līmeņa 1. pakāpē (C1);
 • prasme strādāt patstāvīgi organizēt savu darbu un vēlme apgūt jaunas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes. 

 

 Amata apraksts ir pieejams šeit (docx).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

pārbaudes laikā 800,00 euro
pēc pārbaudes laika 1000,00 euro (atbilstoši darba pieredzei profesionālajā jomā)

Pieteikšanās termiņš: 
28.02.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) sūtīt vai iesniegt CSP Personāla daļai, Lāčplēša ielā 1, Rīgā LV-1301, e-pasts: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, fakss 67830137. Konsultācijas pa tālruni 67366851.