Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Organizācijas nosaukums: 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)
Tēma: 
Dažādas tēmas
Apakštēmas: 
Ekonomiskie rādītāji, produktivitāte
Iedzīvotāji, izglītība, veselība
Nodarbinātība
Pirktspējas paritātes, cenas
Mājas lapa: 
http://stats.oecd.org/Index.aspx

OECD apvieno attīstīto valstu valdības visā pasaulē. Organizācijas mērķi iekļauj ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes atbalstīšanu, nodarbinātības paaugstināšanu, dzīves standartu uzlabošanu, finansiālās stabilitātes uzturēšanu, attīstības valstu asistēšanu un pasaules tirdzniecības veicināšanu.
Organizācija sniedz ietvaru, kur valdības salīdzina savas politikas pieredzes, meklē atbildes uz kopīgām problēmām, nosaka labu praksi un koordinē iekšzemes un starptautiskās politikas.
OECD tika dibināts 1961. gadā un tās 30 dalībvalstis ir attīstītas valstis, kas nododas demokrātijas un tirgus ekonomikas principiem. OECD atrodas Parīzē.
OECD darba kārtības galvenais aspekts ir statistisko datu apkopošana un ziņojumu un pētījumu publicēšana par ekonomiskajām un sociālajām problēmām. Vairums statistisko rādītāju ir publicēti OECD.Stat datu bāzē, liela daļa no kuriem tāpat ir pieejama bezmaksas tā saucamajā OECD Stat Extracts datu bāzē.