Eiropas Vides aģentūra (EEA)

Organizācijas nosaukums: 
Eiropas Vides aģentūra (EEA)
Tēma: 
Vide un enerģētika
Apakštēmas: 
Emisijas, gaisa kvalitāte
Jūras līmeņa izmaiņas
Tūrisms
Ūdens
Vide
Zemes izlietojums
Mājas lapa: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data

Eiropas Vides aģentūra (EEA) ir Eiropas Savienības aģentūra un tā tika nodibināta 1993. gadā. Tā sastāv no 32 dalībvalstīm, ieskaitot visas 27 ES dalībvalstis. Tā galvenā pārvalde atrodas Kopenhāgenā. Aģentūras galvenais uzdevums ir savākt un analizēt vides datus, kā arī nodrošināt, lai tie būtu pieejami sabiedrībai. Šī aģentūra ir galvenais vides statistikas nodrošinātājs, galvenokārt, Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu valdībām. EEA dati tiek izmantoti lēmumu pieņemšanā, veidojot vienotāku vides politiku. Turklāt, šī organizācija koordinē Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu (EIONET).