Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarību monitoringa centrs

Organizācijas nosaukums: 
Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarību monitoringa centrs
Tēma: 
Iedzīvotāji un sociālā statistika
Apakštēmas: 
Narkotikas un to izplatība, lietošana, apkarošana
Mājas lapa: 
http://www.emcdda.europa.eu/

Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarību monitoringa centrs (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) ir dibināts 1993.gadā.

EMCDDA mēŗkis ir nodrošināt ES un tās dalībvalstis ar faktiem un informāciju par narkotiskajām vielām un atkarībām.