Eiropas Kopienu Statistikas birojs (Eurostat)

Organizācijas nosaukums: 
Eiropas Kopienu Statistikas birojs (Eurostat)
Tēma: 
Dažādas tēmas
Apakštēmas: 
Ārējā tirdzniecība
Ekonomika un finanses (inflācija, IKP)
Iedzīvotāji, darbs un sociālie procesi (bezdarbs)
Lauksaimniecība un zvejniecība
Rūpniecība, tirdzniecība un pakalpojumi
Transports
Vide un enerģētika
Vispārējā un reģionālā statistika
Zinātne un tehnoloģijas
Mājas lapa: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main

Eurostat ir ES statistiskais birojs. Tas tika nodibināts 1953. gadā kā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Statistiskais departaments. Kopš 1959. gada tas darbojas ar nosaukumu Eurostat. Tā galvenā pārvalde atrodas Luksemburgā.
Eurostat uzdevums ir nodrošināt ES iestādes un Eiropas iedzīvotājus ar augstas kvalitātes statistisko informāciju. Eurostat publicētos datus pārsvarā apkopo ES valstu statistikas iestādes. Eurostat harmonizē datus, lai būtu iespējams tos salīdzināt ES valstu starpā.
Jautājumus varat uzdot: es [at] csb [dot] gov [dot] lv