Zivsaimniecības statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
18. Zivsaimniecības statistika
18.1.Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža Zemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas un Latvijas Kuģu reģistra datuskopā Latvijā, pa zvejas kuģu grupām
18.2.Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa okeānu un jūru zvejas rajoniem un zonām, iekšējos ūdeņosCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis
gads
pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas informāciju – Latvijas Zivsaimniecības  integrētā kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datuskopā Latvijā; pa zivju sugām un nozvejas rajoniem 
18.3.Izkrauto zivju daudzums un vidējā cenaZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Centrālās statistikas pārvaldes datuskopā Latvijas ostās, pa karoga valsts kuģiem, sugām un vidējām cenām
18.4.Produkcijas ražošana uz zvejas kuģiem naturālajā un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā;  pa produkcijas veidiem
18.5.Zvejas uzņēmumu ārējā ekonomiskā darbība naturālajā un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijas zvejas uzņēmumiem
18.6.Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana)Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums kopā Latvijā
18.7.Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķinidati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai