H. ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

H1. Informācijas tehnoloģijas
Ar plānotajām informācijas tehnoloģiju statistikas datu revīzijām saprot:

- publiskoto datu turpmāko precizēšanu;

  • Piemērs: IKT sektora aprēķiniem izmanto uzņēmējdarbības strukturālās statistikas apkopotos datus. Ja tie tiek pārskatīti, tad koriģēti tiek arī attiecīgie IKT sektora dati.

- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.

  • Piemērs: IKT statistikas datu rindas mainītas ieviešot NACE 2 red.

Plānotās revīzijas netiek veiktas gada datiem par IKT lietošanu uzņēmumos un e-komerciju, kā arī gada datiem par IKT lietošanu mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū.

H2. Inovācijas
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

H3. Zinātne
Plānotās revīzijas netiek veiktas.