G. VIDE UN ENERĢĒTIKA

G1. Vides aizsardzība
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

G2. Enerģētika
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

G3. Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās
Plānotās revīzijas netiek veiktas.