G. VIDE UN ENERĢĒTIKA

G1. Vides aizsardzība
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Dati tiek pārskatīti, ja atklājas kāda respondenta kļūda.

G2. Enerģētika
Plānotās revīzijas netiek veiktas. Dati tiek pārskatīti, ja atklājas kāda respondenta kļūda.

G3. Energoresursu patēriņš mājsaimiecībās
Plānotās revīzijas netiek veiktas.