Veselības aprūpes statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
8. Veselības aprūpes statistika
8.1.Darbā notikušajos nelaimes gadījumos cietušo personu skaits, to skaitā bojā gājušo skaits pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas Valsts darba inspekcija gadspilns apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pēc dzimuma
8.2.Nelaimes gadījumi darbā (neieskaitot letālus) (cilvēku skaits) Centrālā statistikas pārvalde gadsaprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzikopā Latvijā, pēc dzimuma
8.3.Nelaimes gadījumi darbā – letāli nelaimes gadījumi (cilvēku skaits)Centrālā statistikas pārvalde gadsaprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzikopā Latvijā, pēc dzimuma
8.4.Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
8.5.Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.6.Nefinanšu veselības aprūpes rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Zāļu valsts aģentūras informācijukopā Latvijā
8.7.Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai  Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpeiNacionālais veselības dienestsgadsaprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas „Vadības informācijas sistēma” datu bāzikopā Latvijā
8.8.Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai  Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: privātais finansējums veselības aprūpeiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
8.9.Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (EHIS)Centrālā statistikas pārvalde   
8.9.1.vispārējā veselības stāvokļa pašvērtējumsCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.2.iedzīvotāju saslimšana ar hroniskām un ilgstošām slimībām Centrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.3.vispārēji aktivitāšu ierobežojumi Centrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.4.slimnīcu un dienas stacionāra aprūpes izmantošanaCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.5.ambulatorās aprūpes un mājas aprūpes izmantošanaCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.6.ķermeņa masas indekssCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.7.smēķēšanas ieradumiCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.8.neoficiālas aprūpes vai palīdzības sniegšanaCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.9.9.fiziskās aktivitātesCentrālā statistikas pārvalde5 gadiizlases apsekojums;
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
8.10.Veselības aprūpes iestāžu tīkls, ambulatoro iestāžu darbība, ārstniecības personas pēc dzimuma un vecuma Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojums, izmantojot Veselības inspekcijas un Nacionālā veselības dienesta datuskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
8.11.Saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībāmSlimību profilakses un kontroles centrsmēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pēc dzimuma un vecuma
8.12.Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām, AIDS, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c.Slimību profilakses un kontroles centrsgadsreģistru datu atlasekopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pēc dzimuma un vecuma
8.13.Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanosSlimību profilakses un kontroles centrsgadsreģistru datu atlasekopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma, traumas iegūšanas vietas un tās mehānisma, personas darbības traumas laikā, traumas veida, traumas gūšanas cēloņa
8.14.Slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās, t.sk. pēc dzimuma un vecuma, ārstēšanās ilgums un rezultāti)Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā (nacionālā līmenī arī pa 6 statistiskajiem reģioniem1, pa īpašuma formām, pēc dzimuma un vecuma) 
8.15.Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojums, izmantojot Jaundzimušo reģistra datuskopā Latvijā
8.16.Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personaSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā,  pa vecuma grupām, vakcinēto īpatsvars
8.17.Iedzīvotājiem veiktā imunizācijaSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa vecuma grupām
8.18.Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem – SDO pieprasījumsValsts darba inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
8.19.No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītājiNacionālais veselības dienestsceturksnis
gads
aprēķinikopā Latvijā, pa teritoriālajām nodaļām, diagnožu grupām
8.20.Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji, tai skaitā no valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu pirmsslimnīcas un specializētajā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā finanšu rādītājiNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsgadspilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā 
8.21.Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām)Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.22.Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs (ārstu, ārstu palīgu (feldšeru) un specializēto brigāžu darba rezultāti, darbības analīze pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida) Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojums, izmantojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un ārstniecības iestāžu datuskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.23.Invaliditātes noteikšana (pirmreizēji par personām ar invaliditāti atzīto personu skaits, to  sadalījums pēc slimībām,  dzimuma, vecuma un invaliditātes grupām)                               Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.24.Pirmreizējo un atkārtoto personu ar invaliditāti kopējais skaits (īpatsvars iedzīvotāju vidū, personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam sadalījums pēc funkcionēšanas ierobežojuma veida, personas ar invaliditāti no 18 gadu vecuma  sadalījums pēc invaliditātes grupām un funkcionēšanas ierobežojuma veida)                                                             Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā,
pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.25.Potenciāli zaudētie mūža gadiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzilīdz 64 vai līdz 69 gadu vecumam; pēc dzimuma; pēc nāves cēloņa
8.26.Zāļu vairumtirgotāju realizācijas apgrozījumsZāļu valsts aģentūramēnesislicencētu zāļu vairumtirgotāju pilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pēc zāļu izsniegšanas kārtības (recepšu vai bezrecepšu)
8.27.Zāļu lieltirgotavu un ražotāju zāļu realizācijas apgrozījumsZāļu valsts aģentūragadslicencētu zāļu lieltirgotavu un ražotāju pilns apsekojums (veidlapa), aprēķinikopā Latvijā, pa patērētāju grupām (aptiekām, ārstniecības iestādēm, veterinārmedicīnas aprūpes komersantiem, citām zāļu lieltirgotavām)
8.28.Zāļu realizācija no aptiekāmZāļu valsts aģentūragadslicencētu aptieku pilns apsekojums (veidlapa), aprēķinikopā Latvijā, pa patērētāju grupām (fiziskām un juridiskām personām);  pa aptieku tipiem
8.29.Licencētu aptieku skaitsZāļu valsts aģentūramēnesisZāļu valsts aģentūras lēmumi par speciālo atļauju (licenču)  farmaceitiskai darbībai izsniegšanu vai pārreģistrācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem,  pa aptieku tipiem