Valsts statistiskās informācijas programma 2014.gadam

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

 

 

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 11 §)

 

 

Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu
2014.gadam

 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma
5.panta otrās daļas 3.punktu

 

 

  1. Noteikumi apstiprina Valsts statistiskās informācijas programmu 2014.gadam (pielikums).
  2. Visas institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts statistiskās informācijas sagatavošanu, nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt valsts statistiskās informācijas programmā iekļauto statistisko informāciju.
  3. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

 

 

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts