Valsts statistiskās informācijas programma 2015.gadam

Ministru kabineta noteikumi Nr.767

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 35§)

 

 

Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2015.gadam

 

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma
5.panta otrās daļas 3.punktu

 

 

  1. Noteikumi apstiprina Valsts statistiskās informācijas programmu 2015.gadam (pielikums).
  2. Atbildīgās institūcijas nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt šo noteikumu 1. punktā minētajā programmā iekļauto statistisko informāciju.
  3. Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

 

 

Ministru prezidenta vietā - 
finanšu ministrs Jānis Reirs

Ekonomikas ministre Dana Reizniece - Ozola