Valsts statistiskās informācijas programma 2012.gadam

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

 

 

 

2011.gada 20.decembra

Noteikumi Nr. 966
Rīgā (prot. Nr.75 5.§)

 

 

Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu
2012.gadam

 

 

Izdoti saskaņā ar
Valsts statistikas likuma
5.panta otrās daļas 3.punktu

 

 

1. Noteikumi nosaka Valsts statistiskās informācijas programmu 2012.gadam (pielikums).

2. Visas iestādes, kas ir atbildīgas par valsts statistiskās informācijas sagatavošanu, nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt konkrētu valsts statistiskās informācijas programmā paredzēto statistisko informāciju.

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2012. gada 1. janvāri.

 

 


Ministru prezidents V. Dombrovskis


Ekonomikas ministrs D. Pavļuts