Tūrisma statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
25. Tūrisma statistika
25.1.Tūristu mītņu darbībaCentrālā statistikas pārvalde    
25.1.1.apkalpoto cilvēku skaits (tai skaitā ārvalstu viesi) un to pavadītās naktisCentrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
25.1.2.viesnīcu numuru un gultasvietu noslogojumsCentrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, Rīgā
25.1.3.tūristu mītņu skaits, pieejamo numuru un gultasvietu skaits, apkalpoto cilvēku skaits (tai skaitā ārvalstu viesi) un to pavadītās naktisCentrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā,  pa 6 statistiskajiem reģioniem1, republikas pilsētām, novadiem
25.1.4.apkalpoto ārvalstu viesu skaits un to pavadītās naktisCentrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, sadalījumā pa valstīm
25.2.Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem (ceļotāju skaits, braucienu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi par ceļojumu)Centrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
25.3.Tūrisma komersantu  darbība (izbraukušo Latvijas iedzīvotāju un uzņemto ārvalstu viesu skaits)Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
25.4.Robežšķērsotāju apsekojums (robežšķērsojumu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi ceļojuma laikā)Centrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojumskopā Latvijā
25.5.Lauku tūrisma mītņu darbība (apkalpoto cilvēku skaits, tai skaitā ārvalstu viesu skaits)Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
25.6.Tūrisma satelītkontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā