Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
26. Tūrisma statistika
26.1.Tūristu mītņu darbībaCentrālā statistikas pārvalde    
26.1.1.apkalpoto cilvēku skaits (tai skaitā ārvalstu viesi) un to pavadītās naktisCentrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
26.1.2.viesnīcu numuru un gultasvietu noslogojumsCentrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, Rīgā
26.1.3.tūristu mītņu skaits, pieejamo numuru un gultasvietu skaits, apkalpoto cilvēku skaits (tai skaitā ārvalstu viesi) un to pavadītās naktisCentrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā,  pa 6 statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām, novadiem
26.1.4.apkalpoto ārvalstu viesu skaits un to pavadītās naktisCentrālā statistikas pārvalde ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, sadalījumā pa valstīm
26.2.Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem (ceļotāju skaits, braucienu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi par ceļojumu)Centrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojumskopā Latvijā 
26.3.Tūrisma komersantu  darbība (izbraukušo Latvijas iedzīvotāju un uzņemto ārvalstu viesu skaits)Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem 
26.4.Robežšķērsotāju apsekojums (robežšķērsojumu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi ceļojuma laikā)Centrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojumskopā Latvijā
26.5.Lauku tūrisma mītņu darbība (apkalpoto cilvēku skaits, tai skaitā ārvalstu viesu skaits)Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem 
26.6.Tūrisma satelītkontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā