D. TRANSPORTS

1. Pasažieru un kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

60. diena pēc pārskata ceturkšņa beigām

Publicēšanas apjoms:

Pārvadātie pasažieri un pasažieru apgrozība. Pārvadātās kravas un kravu apgrozība

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Reizi gadā noslēdzot pārskata gadu

apjoms

Visi iepriekšējie ceturkšņi

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

 

2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu – ceturkšņa

Publicēšanas termiņš:

60. diena pēc pārskata ceturkšņa beigām

Publicēšanas apjoms:

Pārvadātās kravas un kravu apgrozība

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

Reizi ceturksnī

apjoms

Visi iepriekšējie ceturkšņi

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana