D. TRANSPORTS
Ar plānotajām transporta statistikas datu revīzijām saprot

- publiskoto ceturkšņa datu precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju no respondentiem.

  • Piemērs: Autotransporta apsekojumā dati par jebkuru apsekoto nedēļu var tikt saņemti un apstrādāti visa gada garumā. Tas nozīmē, ka pat gada beigās var tikt ievadīti dati par gada 3.nedēļu. Dati tiek apkopoti un datu revīzija tiek veikta pa ceturkšņiem - otrā ceturkšņa beigās par pirmo ceturksni, trešā ceturkšņa beigās par pirmo un otro ceturksni, un, apstrādājot ceturtā ceturkšņa datus – par visiem trim iepriekšējiem gada ceturkšņiem.